Wednesday, September 29, 2010

kErja kursuS,,,

PENDAHULUAN

Salah satu dari aspek mukjizat Al-Quran ialah al-i’jaz al-ilmiyy iaitu mukjizat dari segi fakta-fakta ilmiah dan saintifiknya. Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan Allah kepada nabi Muhammad S.A.W secara berperingkat-peringkat melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran merupakan mukjizat yang bersifat abadi dan berbeza dengan mukjizat-mukjizat yang diturunkan Allah kepada rasul-rasul sebelumnya. Al-Quran merupakan panduan umat Islam hingga ke akhir zaman.
Allah S.W.T telah mengurniakan akal, fikiran dan kuasa kepada manusia untuk mengkaji setiap kejadian di muka bumi ini dan juga memilih sama ada jalan yang baik atau sebaliknya. Kini telah terbukti begitu banyak penemuan baru ilmiah pada zaman moden ini seperti peringkat pertumbuhan janin dalam ilmu sains, perbezaan cap jari antara manusia, kejadian ‘Cat Eye Nebula’, peredaran matahari bulan bumi serta planet-planet yang lainnya, rahsia graviti bumi hingga ke rahsia warna hijau pada daun-daun yang telah ternyata segala-galanya telah ditegaskan oleh Al-Quran.
Beberapa isi penting telah saya selitkan dalam penyediaan esei ini yang menerangkan pengertian Mukjizat, contoh berkaitan dengan pembuktian kajian saintifik yang telah tercatat dalam Al-Quran dan juga telah saya selitkan contoh-contoh dalil yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri.
Diharapkan segala isi kandungan esei ini dapat memberi manfaat kepada diri saya sendiri serta kepada yang membacanya. Sesungguhnya segala kebaikan itu datangnya daripada Allah dan segala keburukan dan kelemahan dalam menyiapkan esei ini adalah kelemahan saya sendiri.
Sekian, Wasalam….

PENGERTIAN AL-QURAN SEBAGAI MUKJIZAT ILMIAH

Al-Quran memberi maksud mengumpulkan dan menghimpun serta bererti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata dalam satu ungkapan kata yang indah. Al-Quran merupakan kalam (kata-kata Allah yang tidak berhuruf dan bersuara) Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW yang diawali dengan surah al-fatihah dan diakhiri dengan surah an-nass. Al-Quran diturunkan kepada manusia secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun dan tiada penentangan antara satu sama lain. Al-Quran ditulis di dalam mashaf, iaitu dalam bahasa Arab, disampaikan secara mutawatir.
Isi kandungan Al-Quran menyentuh pelbagai aspek ilmu pengetahuan dan menjangkaui alam fizik dan metafizik. Al-Quran menceritakan fakta dan perkara yang lepas atau yang akan datang yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Contoh-contoh fakta ini akan saya kupas seba sedikit melalui penghasilan esei ini. Selain daripada itu, ketinggian bahasa dan sastera Arab yang digunakan di dalam Al-Quran membuktikan ia sebagai wahyu daripada Allah dan bukan karangan semata-mata oleh Rasulullah SAW yang ‘ummi’ . Ketinggian bahasa Al-Quran ini terbukti dengan tiada siapa yang sanggup menyahut cabaran Al-Quran untuk mengarang ayat serta surah-surahnya. Al-Quran juga merupakan janji jaminan pemeliharaan oleh Allah.
Fungsi utama al-Qur'an adalah kitab petunjuk (kitabul hidayah) kepada umat manusia. Di samping itu al-Qur'an juga memiliki fungsi-fungsi yang lain seperti Kitab berita (an-Naba’ wal akhbar), dari sini kita dapat melihat bahawa Al-Quran berfungsi sebagai pemberi berita kepada seluruh umat merangkumi perkara-perkara yang telah dan yang akan berlaku. Selain itu, Al-Quran juga berfungsi sebagai Kitab hukum dan aturan (al-hukmu wasy syari’ah). Pelbagai hukum hakam yang merangkumi kehidupan manusia seperti perkahwinan, talak, hukum minum arak, zina, merompak serta berjudi telah tertulis di dalam Al-Quran. Al-Quran juga berfungsi sebagai Kitab ilmu pengetahuan (Kitabul ‘Ilm) yang juga boleh dijadikan sumber rujukan dalam menuntut ilmu pengetahuan.


Mukjizat secara terminologi berasal dari kata al-i'jaz dari 'ajaza yang bererti melemahkan atau mengalahkan. Menurut Imam as-Suyithi dalam kitab Al-itqan fi 'Ulum Al-Qur'an adalah kejadian yang melampaui batas kebiasaan, tanpa ada tandingan .Menurut Ibnu Khaldun adalah perbuatan-perbuatan yang tidak mampu ditiru manusia. Maka ia dinamakan mukjizat, tidak termasuk dalam kategori yang mampu dilakukan oleh hamba Allah, dan berada di luar kemampuan.
Al-Quran merupakan mukjizat yang bersifat abadi, berbeza dengan mukjizat rasul-rasul sebelumnya. Al-Quran adalah mukjizat ilmiah yang mengajak manusia untuk membahaskan dan meneliti ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran sekali gus menemukan hakikat ilmiah yang telah tercatat sejak zaman berzaman. Maka tidak hairanlah apabila Al-Quran menegaskan kebenaran terhadap apa yang telah dihasilkan oleh penemuan-penemuan ilmu seperti ilmu sains. Setelah ratusan tahun para pakar baru menemui pelbagai kajian dalam pelbagai bidang. Mereka juga telah berjaya menemui fenomena-fenomena
sosial, politik, hukum-hukum, ilmu fizik , dan sebagainya. Al-Quran telah menerangkan segala-galanya sebelum manusia menemui kejayaan dalam setiap pengkajian mereka. Semua kajian itu telah lama terbukti dalam Al-Quran dan telah terbukti kebenarannya.
Mukjizat adalah satu perkara luar biasa dan berbeza dengan undang-undang alam, ataupun kejadian alam biasa. Allah S.W.T telah mengurniakan mukjizat itu kepada RasulNYA untuk menunjukkan dasar-dasarNYA serta menetapkan mereka di atas dasar-dasar tersebut. Di samping itu Allah S.W.T mengingatkan manusia bahawasanya para Rasul itu adalah utusan-utusanNYA yang mendapat sokongan dari langit. Dan apabila sesuatu itu mendapat sokongan, dan bantuan dari langit, nescaya akan berhentilah segala undang-undang dan kebiasaan manusia dan menjadikannya lumpuh ketika berhadapan dengan perkara tersebut.
Mukjizat-mukjizat yang diturunkan Allah kepada RasulNYA mempunyai perbezaan yang nyata dan mengatasi segala perkara-perkara yang luar biasa yang pernah berlaku kepada manusia. Al-Quran juga boleh dikategorikan sebagai sumber rujukan yang sangat berharga bagi sesiapa yang mengkajinya dan juga merupakan satu ibadat jika kita membacanya walaupun tidak mengerti maksud di sebalik ayat tersebut.
Mukjizat juga merupakan kelancaran kekuasaan Allah yang maha berkuasa.DIA dapat melakukan sesuatu yang dikehendakiNYA. Mukjizat juga bermaksud untuk menyempurnakan penciptaan dalam semua jurusannya sehingga ada yang dijadikannya tanpa lelaki dan perempuan, lelaki saja tanpa perempuan, ada yang dari lelaki dan perempuan kepada sesiapa yang dikehendaki Allah S.W.T dan yang terakhir sekali dijadikannya juga perempuan sahaja tanpa lelaki. Dengan itu telah sempurnalah kejadian peringkat penciptaan manusia.
Al-Quran juga dapat memberikan interpretasi kepada setiap tunas baru, berbeza dengan interpretasinya kepada tunas yang sebelumnya. Al-Quran itu diturunkan kepada alam semesta, iaitu kepada umat seluruh dunia tanpa ada pengkhususan kepada sesuatu kaum sahaja, akan tetapi Al-Quran adalah panduan bagi membentuk agama yang sempurna bagi seluruh manusia. Lantaran itu, maka Al-Quran mempunyai sifat yang sempurna dan mempunyai interpretasi yang baru bagi setiap tunas.Contoh-contoh mukjizat ilmiah yang terdapat dalam Al-Quran berserta dalil
1)ISTILAH-ISTILAH EMBRIOLOGI DI DALAM ISTILAH AL-QURAN
Firman Allah (Al –Mu’minun 12-14)
“ Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada suatu seripati ( berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan sari pati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian jadikan dia makhluk yang(berbentuk) lain. Maka maha suci Allah, Pencipta yang paling baik.
(Nuh 13-14)
“Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah mencipta kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
Al-Quran telah memperjelaskan tahap-tahap pembentukan embrio manusia sebelum kajian sains membuktikan kesahihan proses-proses yang berlaku dalam proses pembentukan bayi. Di sini saya akan menerangkan dengan lebih mendalam tentang tahap-tahap perkembangan manusia di dalam kandungan. Tahap pembentukan manusia terbahagi kepada beberapa bahagian.
1.NUTFAH
Nutfah bermaksud “setitik bendalir” . Di dalam Al-Quran istilah ini digunakan dengan membawa tiga maksud yang berlainan iaitu:
1. Nutfah lelaki (mewakili kepada sperma yang membawa kromosome X atau Y yang juga memainkan peranan yang penting dalam penentuan jantina bayi)
2. Nutfah perempuan (mewakili ovum iaitu sel yang terbesar di dalam tubuh badan manusia, dan juga membawa kromosome X)
3. Nutfah yang bercampur antara nutfah lelaki dan perempuan sehingga menjadi sebati..disebut di dalam Al-Quran sebagai “Nutfatul Amsyaj” (merujuk kapada sperma dan ovum yang telah berjaya disenyawakan)
Firman Allah dalam surah (Ath- Thaariq)
“Maka hendaklah manusia memperhatikan daripada apakah dia diciptakan? Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi lelaki dan tulang dada perempuan.


2.ALAKAH
Alakah bermaksud “sesuatu yang bergantung dan melekat” ke dinding rahim.
Sel-sel sperma secara automatik akan menuju ke arah ovum kerana terdapat sejenis bahan kimia yang dirembeskan oleh ovum untuk menarik sperma-sperma ini datang ke arahnya untuk tujuan persenyawaan. Proses persenyawaan ini biasanya akan berlaku di tiub fallopian.
Di antara beribu-ribu sperma yang datang, namun hanya satu sahaja sperma yang akan berjaya disenyawakan dengan ovum. Selepas proses persenyawaan ini berlaku, zygote akan terbentuk. Zygote akan membahagi untuk membentuk embrio. Embrio akan bergerak keluar dari tiub fallopian dan akan menuju ke dinding rahim untuk proses penempelan. Di sini kita dapat lihat bahawa “sesuatu yang bergantung dan melekat” ke dinding rahim membawa kepada proses-proses yang telah saya terangkan di atas. 3.MODGHA
Modgha bermaksud “seketul daging yang telah dikunyah”. Al-Quran telah menggambarkan tahap ini seumpama seketul daging atau makanan yang telah.Sel akan membahagi selepas 30 jam disenyawakan. Sel-sel akan membahagi sehingga akan terbentuk tiga lapisan iaitu bahagian luar lapisan, lapisan tengah dan lapisan yang paling dalam. Pembentukan tiga lapisan ini terhadap embrio akan membawa kepada beberapa asas bentuk badan manusia. Pda peringkat ini, embrio akan kelihatan seperti “seketul daging yang telah dikunyah” serta seperti terdapat kesan-kesan gigit.
Di samping itu, modgha terbahagi kepada dua iaitu Modgha Mokhalaga dan modgha tak Mokhalaga. Modgha Mokhalaga bermaksud proses pembentukan organ-organ dalaman manusia akan terbentuk di peringkat ini melalui proses-proses pembahagian sel manakala Modgha tak Mokhalaga pula membawa maksud yang bertentangan iaitu proses pembentukan organ-organ tidak akan berlaku dan berlaku juga pengguguran pada peringkat ini. Di dalam embriologi iaitu tahap yang paling kemuncak dalam pembahagian-pembahagian sel.

4. PEMBENTUKAN TULANG DAN DAGING DARIPADA “MODGHA”
Al-Quran telah menjelaskan bahawa “Modgha” akan bertukar menjadi tulang dan tulang belulang yang diselaputi oleh daging (otot-otot) .Konsep ini terdapat dengan jelasnya di dalam embriologi moden di mana somit berbeza kepada Sklerotom dan Miotom. Sklerotom berfungsi untuk menghasilkan sistem tulang belulang manakala Miotom pula berfungsi menghasilkan sistem otot.
Dari segi kejadian, sistem tulang belulang mendahului sistem otot. Hal ini kerana, tulang-tulang manusia yang terbentuk akan diselaputi oleh daging-daging yang membentuk otot. Otot merupakan salah satu peranan penting dalam mengawal sistem pergerakan tubuh manusia. Konsep mengenai kejadian manusia yang bermula dari peringkat embrio hingga ke tahap kompleks merupakan satu perkembangan dalam ilmu pengetahuan yang teleh diutarakan oleh Wolff dalam tahun 1839. Namun, di dalam Al-Quran, Hadis dan Kitab-kitab Tafsir semenjak zaman Ibn Ab-bas iaitu sepupu Nabi, semuanya telah menggariskan konsep kejadian manusia yang bermula dari peringkat embrio hingga ke tahap kompleks pada 13 abad sebelum perkara ini diselidiki secara saintifik.


2)BUKTI MANUSIA MEMPUNYAI CAP JARI YANG BERBEZA
Apakah manusia mengira bahawa kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang-temulangnya?. Bahkan, Sebenarnya Kami berkuasa untuk menyusun (kembali) jari-jemarinya dengan sempurna. (Surah al-Qiyamah; 3-4)
Setiap orang memiliki set cap jari yang unik bagi dirinya. Setiap manusia yang hidup atau pernah hidup dalam dunia ini mempunyai satu set cap jari yang berbeza antara satu sama lain. Perbezaan cap jari ini mempunyai kepentingan kepada kehidupan. Hal ini kerana, perbezaan cap jari ini boleh digunakan sebagai satu bukti penting pengenalan diri, yang eksklusif kepada pemiliknya, dan digunakan untuk tujuan pengenalan identiti di seluruh dunia.
Penemuan penting cap jari ini baru ditemui pada akhir kurun ke 19. Sebelum itu, manusia menanggap cap jari adalah satu lengkungan yang biasa tanpa sebarang kepentingan atau pengertian yang spesifik. Bagaimanapun dalam Al-Qur'an, Tuhan mengisyaratkan cap jari, fakta yang tidak menarik minat siapa ketika itu, dan menarik tumpuan kita kepada kepentingannya- satu kepentingan yang akhirnya baru difahami hari ini.
3)BUKTI KEJADIAN SIANG DAN DALAM MALAM DI DALAM AL-QURAN

Firman Allah,
“Sesungguhnya dalam kejadian langit dan Bumi serta silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda orang yang berakal” Ali Imran : 190

Perkataan malam dan siang di dalam al Quraan diulang berulang kali ( malam- Al-Lail : 73 kali dan .siang An-Nahr : 53 kali. )

Di antara kekuasaan Allah ialah telah menjadikan siang dan malam. Fitrah kehidupan manusia, siang dijadikan untuk manusia keluar melakukan pekerjaan untuk mencari rezeki serta mencari kurniaanNYA. Kejadian langit malam berbeza dengan langit siang. Berbeza situasi pada waktu siang, Allah telah mengurniakan kita dengan cahaya terang iaitu melalui pancaran dari matahari yang juga merupakan pusat cakerawala. Allah telah menjadikan matahari yang memberi banyak kebaikan kepada bumi. Matahari bertindak menyinari Bumi pada waktu siang untuk menyuburkan tanaman, proses penyejatan air hujan dan sebagainya.
Siang lebih panas dari malam. Malam untuk manusia serta makhluk ciptaan Allah yang lain beristirahat serta memberi tumpuan dalam beribadat kepadaNYA. Selain itu juga, pada waktu malam, Allah telah memberi kita nikmat dengan kita dapat melihat keindahan bintang- bintang dan objek langit menghiasi langit malam sebagai menenang dan penyejuk bagi sesiapa yang memandangnya. Siang beransur-ansur pergi dan malam beransur-ansur datang. Kejadian siang dan malam silih berganti pada setiap hari. Keadaan ini berlaku kerana Bumi berputar pada paksinya semasa ia mengelilingi orbit Bumi. Satu putaran Bumi pada paksinya memakan masa selama 24 jam. Bumi berputar pada paksinya dengan kelajuan 1700km per jam dan mengorbit Matahari dengan kelajuan 30 km sesaat.
Apabila Bumi mengorbit Matahari menyebabkan bahagian yang menghadap Matahari akan mengalami siang dan yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Oleh kerana paksi Bumi condong sebanyak 23.5 darjah, hal ini menyebabkan ada bahagian Bumi yang akan mengalami panjang siang dan malam yang berbeza.
Siang bermula apabila Matahari terbit dan berakhir apabila Matahari ghurub. Malam berlaku apabila keadaan sebaliknya berlaku.
Dari sini kita dapat lihat bahawa, kajian tentang peredaran bumi berputar di atas paksinya mengelilingi matahari akan terjadinya proses siang dan malam seperti mana yang telah tertulis sekian lama di dalam Al-Quran tentang kejadian ini terbukti benar. Kejadian siang dan malam ini merupakan salah satu petunjuk Allah yang disampaikan melalui Al-Quran.

4)BUKTI SUSU IBU DALAM AL-QURAN
Susu ibu adalah ciptaan Tuhan yang tiada bandingannya. Kepentingan dan kebaikan susu ibu kepada tumbesaran bayi tidak perlu dinafikan lagi. Susu ibu merupakan sumber makanan yang bermutu tinggi bagi bayi yang baru lahir dan merupakan satu sebatian yang meningkatkan imuniti melawan penyakit. Walaupun kini terdapat pelbagai jenis susu formula yang telah dihasilkan, namun tiada satu pun yang dapat menandingi khasiat susu ibu ini.
Pelbagai kebaikan berkaitan susu ibu kepada bayi ditemui. Satu fakta telah menyingkap mengenai khasiat susu ibu ialah bahawa proses penyusuan selama dua tahun selepas kelahiran adalah sangat berfaedah. Tuhan memberikan kita satu maklumat penting yang ditemui oleh sains baru ditemui kini, dengan ayat "….. susuannya mengambil dua tahun" 1400 tahun lalu.
Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapanya; ibunya telah megandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menceraikan (dari susuan) dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada Ku dan kepada dua orang ibu bapamu, hanya kepadaKu lah tempat kembalimu. (Surah Luqman; 14)

5)BUKTI KEJADIAN LAPISAN ATMOSFERA
Di dalam Al-Quran telah menyebut bahawa alam semesta ini mempunyai 7 lapisan. Firman Allah dalam (Surah al-Baqarah; 29) dan (Surah Fusilat; 12) yang bermaksud
ialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak terhadap langit, lalu di jadikanNya 7 lapisan langit. Dan Dia maha Mengetahui segala sesuatu. (Surah al-Baqarah; 29)
Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (Surah Fusilat; 12)
Perkataan langit-langit yang disebut di dalam Al-Quran ini merujuk kepada langit yang berada di atas permukaan bumi yang merangkumi seluruh alam semesta ataupun atmosfera yang terdiri daripada 7 lapisan. Kajian juga menunjukkan, atmosfera dunia terdiri daripada pelbagai lapisan dan saling bertindih antara satu sama yang lain. Kajian ini telah terbukti benar yang telah disebut dan dicatat setelah sekian lama di dalam Al-Quran.
Melalui kajian yang telah dibuat, saintis telah menemui bahawa atmosfera dunia ini terdiri daripada lapisan yang berbeza dari segi fizikal berdasarkan tekanan atmosfera dan kandungan gas nya. Mengikut kajian, . Lapisan atmosfera yang paling hampir kepada permukaan bumi di panggil troposfera, yang mengandungi lebih kurang 90% jumlah jisim atmosfera, manakala lapisan di atas troposfera dipanggil stratosfera, kemudian diikuti dengan ozonosfera di mana penyerapan sinaran ultra ungu berlaku, kemudian diikuti dengan mesosfera, dan termosfera yang terdiri dari sebahagian gas ion yang dipanggil ionosfera. Bahagian yang paling luar dipanggil eksosfera yang merentang sejauh 480 km sejauh 960 km.
Jika kita gabungkan semua lapisan tadi iaitu troposfera, stratosfera, ozonosfera, mesosfera, termosfera, ionosfera dan eksosfera, jelas terbukti kebenaran dalam Al-Quran yang menyatakan bahawa alam semesta ini terdiri daripada 7 lapisan. Penemuan tentang kejadian ini teleh dijumpai pada abad ke 20. Namun, perkara ini teleh terlebih dahulu disebut di dalam Al-Quran sejak 1400 tahun dahulu.
KESIMPULAN
Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada manusia sejak 14 abad yang lalu sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia. Allah menyeru manusia agar berpegang pada kitab suci ini kerana Al-Quran membimbing manusia ke arah kehidupan yang benar. Al-Quran adalah satu kitab yang kekal sebagai panduan kepada manusia sejak mula ia diturunkan sehinggalah pada hari pengadilan nanti.
Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandungi ketinggian bahasa yang digunakan dan terbukti tiada siapa yang mampu menandingi nya. Selain itu, kitab suci ini mengandungi ciri-ciri keajaiban yang membuktikan bahawa Al-Quran adalah wahyu daripada Allah dan bukan satu bentuk penipuan yang telah diuwar-uwarkan oleh orang kafir pada zaman dahulu.
Salah satu ciri keajaiban Al-Quran ialah kenyataan bahawa sejumlah kebenaran saintifik yang hanya mampu disingkap melalui kemajuan teknologi di abad ke 20 ini sebenarnya telah dicatat di dala Al-Quran sejak dari 1400 tahun dahulu. Antara kajian saintifik yang telah terbukti benar tercatat dalam Al-Quran ialah proses kejadian manusia, kejadian siang dan malam, kenyataan bahawa setiap manusia mempunyai kelainan dari segi cap jari, susu ibu dan sebagainya.
Walaupun terdapat pelbagai fakta-fakta ilmiah yang terdapat dalam Al-Quran, namun Al-Quran bukanlah satu kitab yang kita boleh kategorikan sebagai kitab sains. Namun fakta-fakta yang telah dicatatkan terbukti jelas setelah manusia melakukan kajian dengan menggunakan teknologi-teknologi canggih. Antara fakta yang dibuktikan benar di dalam Al-Quran adalah proses kejadian manusia, setiap manusia mempunyai kesan cap jari yang berlainan, kejadian siang dan malam, susu ibu, dan atmosfera bumi yang mempunyai 7 lapisan.
Di sini kita dapat melihat bahawa, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada manusia yang juga memberi petunjuk kepada manusia. Al-Quran tersingkap 1001 makna yang tidak semua makna isi kandungannya kita ketahui. Marilah kita sama-sama menjaga kesucian Al-Quran dan mengambil pengajaran dari setiap apa yang telah diwahyukan oleh Allah kerana Al-Quran adalah kata-kata Allah yang tidak berhuruf dan bersuara yang juga merupakan panduan akhir zaman bagi setiap umat Islam.RUJUKAN
1. http://indonesia.faithfreedom.org/forum/mukjizat-ilmiah-dalam-al-quran-ilmu-kedokteran-t38887/
2. http://www.alazim.com/khawarizmi/muatturun/Kejadian_siang_dan_malam_19Feb09.pdf
3. http://scienceandislam.tripod.com/imej/keunikan_alam.htm
4. http://www.harunyahya.com/malaysian/keajaiban04.php


5. Mu’jizat Al-Quran (1)
Penerbit : PUSTAKA NASIONAL
Pengarang: Muhammad Mutawalli Sya’rawi.

6. Perkembangan Manusia Menurut Al-Quran dan Hadis
Dr. Mohammed Ali Albar : Pakar Perunding Perubatan Islam, Pusat penyelidikan perubatan Sultan Fahad, Universiti Sultan Abdul Aziz
Terjemahan: Prof. Madya Dr. Rusli Bin Haji Nordin.
Penerbit: CRESCENT NEWS (K.L) SDN.BHD

3 comments:

ablan5969@gmail.com said...

Assalamu'alaikum....saya roslan zakaria...minta copy ya utk rujukan kk saya...terima kasih

ablan5969@gmail.com said...

Assalamu'alaikum....saya roslan zakaria...minta copy ya utk rujukan kk saya...terima kasih

nor azura azami said...

sila2.. alhamdulillah,, moga bermanfaat..